2018
Danh mục Thế giới các sản phẩm và phụ kiện làm tóc chuyên nghiệp


tiếng Việt


EMULSION oxy hóa
EMULSION oxy hóa - MIX-UP - Tóc phát triển màu

EMULSION oxy hóa
MIX-UP


nhũ tương

oxy hóa có mùi thơm dễ sử dụng. Xây dựng của nó cho phép để có được hỗn hợp hoàn toàn hợp nhất và màu sắc đồng nhất với các dịch vụ hoặc dịch vụ của sự đổi màu. Tránh toner và tạo điều kiện cho sự ổn định của màu sắc. Nó có sẵn trong 10/20/30/40 vol.
hộp : 1000 ml chai .

privacy policy