2018
Danh mục Thế giới các sản phẩm và phụ kiện làm tóc chuyên nghiệp


tiếng Việt


COLOR MAN
COLOR MAN - KEUNE - Sản phẩm do con người nhuộm


COLOR MAN

thuốc nhuộm vĩnh viễn và kích hoạt
Một thuốc nhuộm amoniac miễn phí, Rooibois, bảo vệ và nuôi dưỡng màu tóc. Có sẵn trong 6 màu, kết quả trong 5 phút

hộp : thuốc nhuộm vĩnh viễn trong một ống 60 ml. Activator : 1000 chai ml

privacy policy