.
2019
Danh mục Thế giới các sản phẩm và phụ kiện làm tóc chuyên nghiệpMáy sấy tóc

PRODUCTS N°: 12
SAFARI - MUSTER

SAFARI
MUSTER

l phon Safari thiết kế hiệu chỉnh máy bởi vì các phím đã được thay thế với một slide potentiometer mà làm cho dễ dàng biến đổi vô cấp máy t...

l phon Safari thiết kế hiệu chỉnh máy bởi vì các phím đã được thay thế với một slide potentiometer mà làm cho dễ dàng biến đổi vô cấp máy tập....
Dòng máy sấy tóc SKULL - MUSTER

Dòng máy sấy tóc SKULL
MUSTER

- 2100 W - 2 tốc độ - 3 thiết lập nhiệt độ - Engine lâu đời được thiết kế để sử dụng liên tục trong Saloons - Cáp 3 mét - 220-240V ~ 50/60 Hz...

- 2100 W - 2 tốc độ - 3 thiết lập nhiệt độ - Engine lâu đời được thiết kế để sử dụng liên tục trong Saloons - Cáp 3 mét - 220-240V ~ 50/60 Hz ...

X