.
2019
Danh mục Thế giới các sản phẩm và phụ kiện làm tóc chuyên nghiệpMáy sấy tóc

PRODUCTS N°: 4
MÁY SẤY TÓC IM LẶNG QUITO - CERIOTTI

MÁY SẤY TÓC IM LẶNG QUITO
CERIOTTI

• 60 db chứng chỉ duy nhất.• 92 m ³/h cho hiệu suất đáng sợ.• Chỉ 370 g trọng lượng.• 4 nhiệt độ.• 2 tốc độ.• Mát bắn.• Hệ thốn...

• 60 db chứng chỉ duy nhất.• 92 m ³/h cho hiệu suất đáng sợ.• Chỉ 370 g trọng lượng.• 4 nhiệt độ.• 2 tốc độ.• Mát bắn.• Hệ thống HPS2.• 3 mét cáp extraflex...

X