.
2019
Danh mục Thế giới các sản phẩm và phụ kiện làm tóc chuyên nghiệplàm tóc phụ kiện

PRODUCTS N°: 11
HYSOKI HK 536 - MOROCUTTI

HYSOKI HK 536
MOROCUTTI

giá trị đồng tiền, và hiệu suất. Các tính năng : • Trưởng độ chính xác cao bằng thép không gỉ.• 2 thang 3/6 mm9/12 mm. • phí nhanh (3 giờ)...

giá trị đồng tiền, và hiệu suất. Các tính năng : • Trưởng độ chính xác cao bằng thép không gỉ.• 2 thang 3/6 mm9/12 mm. • phí nhanh (3 giờ). • 2 NiCd pin sạc. • Tự chủ 50 phút. ...

X