2018
Danh mục Thế giới các sản phẩm và phụ kiện làm tóc chuyên nghiệp


tiếng Việt

Grazie
per aver votato!

X


tỏa nhiệt WAVE
tỏa nhiệt WAVE - PAUL MITCHELL - Lông vĩnh viễn

Voto il prodotto:

tỏa nhiệt WAVE
PAUL MITCHELL


tỏa nhiệt WAVE

cho tóc bình thường và khả năng chịu
Cho tóc kháng, bình thường và mỏng. Công thức, miễn phí từ amoniac và thioglycolate, hoạt động nhẹ nhàng với độ pH trung tính 7. Tỏa nhiệt sóng tạo ra những lọn tóc được xác định, bền và đóng gói

Related

privacy policy