2018
Danh mục Thế giới các sản phẩm và phụ kiện làm tóc chuyên nghiệp


tiếng Việt


tẩy trắng bột
tẩy trắng bột - CAPILLUM - Chất tẩy trắng tóc

tẩy trắng bột
CAPILLUM


tẩy trắng bột NHANH
Tẩy trắng bột thích hợp cho tất cả các loại rối loạn sắc tố (vệt, nổi bật, sọc), với tai nghe, bay, lược và bản đồ. Xây dựng của nó làm cho nó có thể để đạt được tẩy trắng rất cao.
tẩy trắng bột XANH
Tẩy trắng bột màu xanh thể hít phải không thích hợp cho tất cả các loại rối loạn sắc tố (vệt, nổi bật, sọc), với tai nghe, bay, lược, bản đồ và lá. Công thức đặc biệt của nó làm cho nó có thể để đạt được tẩy trắng rất cao.

privacy policy