2018
รายการ โลกของ ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์เสริมสำหรับ ช่างผมมืออาชีพ


ไทย


มือผมคลื่นทองคู่รักสีทองหรู
มือผมคลื่นทองคู่รักสีทองหรู - DUNE 90 - ผม Straighteners

มือผมคลื่นทองคู่รักสีทองหรู
DUNE 90


มือผมคลื่นทองคู่รักสีทองหรู

เหล็กดัดเหล็กคู่กับแผ่นลูกฟูก ปกคลุม ด้วยไททาเนียมและเซรามิก กับแยกบิต

Related

ORANGE PASSION - DUNE 90
รักไทเทเนียมใหม่ - DUNE 90
T25 + PASSION ชุด เล็ก - DUNE 90
งูเห่า PASSION - DUNE 90
IOGENIX : IONIC ไอ STRAIGHTENER - DUNE 90
รักไทเทเนียมสั่น - DUNE 90
เหล็กดัด - DUNE 90
Ferro ดัดสอง - DUNE 90
Ferro ดัด 3 - DUNE 90
Piastra รักสีแดงใหม่ - DUNE 90
ดัดผมรักสีแดง - DUNE 90
ความรักสีแดงรูปกรวย - DUNE 90
จานทองรักทองหรูระบบสั่น - DUNE 90
ดัดผมผมทองรักสองสีทองหรู - DUNE 90
หรูผมรักสีทองมือทองคลื่นทั้งสาม - DUNE 90
ดัดผมทองรักสามสีทองหรู - DUNE 90
เหล็กดัดทองรักทองหรูหรา - DUNE 90
ไทเทเนียม T19 เสือ - DUNE 90