2018
รายการ โลกของ ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์เสริมสำหรับ ช่างผมมืออาชีพ


ไทย


สีที่มีมนต์ขลัง
สีที่มีมนต์ขลัง - KOMEKO - ผม พัฒนา สี

สีที่มีมนต์ขลัง
KOMEKO


เหมาะสำหรับทุกชนิดของอิมัลชันสารสี และลดน้ำหนัก อยู่ในระดับจาก 6 และ 11
บรรจุภัณฑ์:ขวด 1000 มล.