2018
קטלוג עולמי של מוצרים ואבזרים למספרות מקצועיות


עברית


LISAP אופנה
LISAP אופנה - LISAP - שיער ג'לוגימור

LISAP אופנה
LISAP


מוס עיצוב רגיל - מוס עיצוב חזק

עיצוב רגיל מוס-ארגן שמן קרטין
אידיאלי עבור מברשת נתמך ייבוש שיער רגיל או בסדר או ביד חופשית. כוח מקבע חזק בינוני.
עיצוב חזק מוס-ארגן שמן קרטין
אידיאלי עבור רגיל או גדולים. כוח חזק מאוד מקבע.

החבילה: צילינדרים עם גזרן מ 250 מ ל.

Related

LISAP אופנה - LISAP
LISAP אופנה - LISAP
פסלים - LISAP
privacy policy