2018
کاتولوگ جهانی محصولات و لوازم جانبی برای آرایشگری حرفه ای


فارسی


سبک END
سبک END - LA BIOSTHETIQUE - ژل و پایان مو

سبک END
LA BIOSTHETIQUE


سبک FINE

محصولات برای شکل دادن و یک ظاهر طراحی شده برای تمام شورشیان مو. مدل موهای صاف، بزرگ و یا ساختار.

تعداد STYLE FINE SPRAY قالب
یک ظاهر طراحی شده اسپری برای یک اثر طولانی مدت به moldability ، به شکل دادن به خشک مو،

VOLUME

تعداد STYLE FINE موس
ثابت کننده فوم برای XXL حجم.

privacy policy