2018
کاتولوگ جهانی محصولات و لوازم جانبی برای آرایشگری حرفه ای


فارسی


Piastra دود
Piastra دود - MELCAP - مو صاف

Piastra دود
MELCAP


PT0335

کهربای اصل سرامیک بخار با صفحه کنترل دمای دیجیتال.
بخار مو نگاه براق و سالم را می دهد و می تواند مورد استفاده قرار گیرد با آب و یا با ترکیب ویژه در بسته عرضه نمی شود.
مخزن دو عرضه شده است.