.
2019
کاتولوگ جهانی محصولات و لوازم جانبی برای آرایشگری حرفه ای


فارسی

رنگ مو توسعه دهندگان

PRODUCTS N°: 3
رنگ های جادویی - KOMEKO

رÙÚ¯ ÙØ§Û Ø¬Ø§Ø¯ÙÛÛ
KOMEKO

مناسب برای هر نوع اکسید کننده امولسیون ها رنگ و روشن. Gradations از جلد 6 و 11 موجود است. بسته بندی: بطری 1000 ...

مناسب برای هر نوع اکسید کننده امولسیون ها رنگ و روشن. Gradations از جلد 6 و 11 موجود است. بسته بندی: بطری 1000 ml....
رنگ انرژی - KOMEKO

رÙÚ¯ اÙرÚÛ
KOMEKO

مناسب برای هر نوع اکسید کننده امولسیون ها رنگ و روشن. در 20، 30، 40 جلد. بسته بندی: بطری 1000 ml....

مناسب برای هر نوع اکسید کننده امولسیون ها رنگ و روشن. در 20، 30، 40 جلد. بسته بندی: بطری 1000 ml....

X

privacy